Utveckling, konstruktion, montering, idrifttagning och underhåll av stålkonstruktioner och industriugnar
ISO 9001 samt ISO14001 certifierad av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Box 8782 - 402 76 GÖTEBORG - Tel. 031 382 33 30

Jomo

Mekaniska AB

Välkommen till Jomo Mekaniska AB
Jomo Mekaniska etablerades 1980 och har sedan dess betjänat verkstadsindustrin och processindustrin. Vi är ett mekaniskt tillverkningsföretag som producerar, konstruerar och ritar. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillverka industriugnar, tillverkningslinjer, entresoler och montera eller demontera stålkonstruktioner. Under årens lopp har Jomo utvecklat egna produkter baserad på erfarenheter från dessa områden.

 
Dessa produkter följer CE-normer med följsamhet till maskindirektiv och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Våra tjänster är väl dokumenterade, vi tar alltid fram ett komplett dokumentationsunderlag, såväl ritningar som programdokumentation, enligt gällande standard. Vi följer & deltar i utvecklingen inom bilindustrin, processindustrin. Vi är ett flexibelt företag som i möjligaste mån försöker hjälpa kunderna till optimala lösningar.

Våra referenser
Volvo Uddevalla, Dûrr/AIS, Kvaerner, More Group, Saab, Karbud, Plastal, Stena, ABB, Skanska, AutoNova, Plastal, Raufoss, Polswe, Vägverket, VOLVO Bussar, m.m.